Det 42. Ostland stammer fra storbyen Volganof, hvor kompagniet står vagt og patruljer skovene omkring byen for at sikre handelsruter til byen. Det 42. Ostland kæmper for von Raukov-slægten igennem familien von Richler, de er betalt af familiens egen lomme. Det 42. Ostland er på papiret statstropper, men har også været lejesoldater igennem tidens løb, hvis hyren har været det værd. Kompagniet vil altid følge det 107. De to kompagnier har en tæt historie, derfor ses de to som regel i kampgruppe sammen. De kommer bevæbnet med hellebarder.