Et af Erengrads stående kossarregimenter, som byen har udlånt til togtet. Enheden består af tzarindens tropper, som hun har udstationeret rundt om i Kieslev. På slagmarken fungerer kossarerne som infanteristøtte til kavaleriet, hvor de først affyrer salver af pile for at bløde fjendens linjer op, og efter kavaleriet har brudt fjendens linjer, aflægger kossarerne buerne og rykker ind for at rydde op med deres tohåndsøkser.