Vi kommer fra ingeniørhøjskolen i Altdorf og er en blanding af ingeniører og et par artillerister. Vi kommer fra mange forskellige stater og bærer derfor farver fra forskellige stater. Skønt vi primært er loyale over for højskolen og videnskaben så vil der unægteligt komme interessekonflikter periodisk.